سلام ، به شرکت حنایی خوش آمدید.

تاریخ بروزرسانی: 1402/04/01

قیمت

( تماس بگیرید )

 

آلیاژ

 

طول ( متر )

 

ضخامت ( میلی متر )

 

 

محصول

 

66392630-31

304

6 m

3

نبشی

66392630-31

304

6 m

4

نبشی

66392630-31

304

6 m

5

نبشی

66392630-31

304

6 m

6

نبشی

66392630-31

304

6 m

8

نبشی

66392630-31

304

6 m

10

نبشی